Nain Tech

小型 Lamination > [복사본] [복사본] 이차전지

二次电池

小型 Lamination

PAGE INFORMATION

NAME 관리자 DATE19-06-03 15:06 VIEW372TIME COMMENT0

본문

 

75827a14409370a611a706b42b34dc35_1559635
 

v ?要

  ?板(??/??)放在分?膜?,

     一定的??的??

  

v 特征以及?点

  全自?化: 除了材料的入料和排

     料以外, 全工程都??自?生?。

  - 高生?,高信?性: 在??生?中,

    通?自??正以及??机能,

    可以?保高信?性

  - Sample Range: 50~150 (mm)

  - 260cpm 一下, 500mm/s 以上 


v 适用范?

  - Mobile Battery


v

  - Auto Unwinding&ReWinding

  - 高精密控制?力 5N~20N

  - Heating Laminating 0~200℃

  - EPC 式?控制

  - Vision ??, 良?板自???后

     排出

    

代表人 : 朴根鲁 | 商号 : (株)NAIN TECH | 地址 : 京畿道 平澤市(平沢市) 振威面 馬山里 150
总机 : 031-476-0305 | 传真 : 031-476-0306 | 企业营业执照号码: 138-81-41232
COPYRIGHT(C) 2018 Nain Tech. ALL RIGHTS RESERVED